• سامانه پیشنهادات

  پیشنهادات

  در این قسمت شما میتوانید پیشنهادات خود را در مورد نمایشگاه بین المللی تهران ثبت نمایید و با کد پیگیری که در اختیار شما قرار می گیرد پیگیری لازم را انجام دهید. جهت ورود به سامانه پیشنهادات برروی لینک ورود کلیک کنید

 • تقویم جامع نمایشگاه

  تقویم

  جهت نمایش تقویم نمایشگاه بین المللی تهران روی لینک ورود کلیک کنید

 • ثبت نام آنلاین

  ثبت نام

  در این قسمت شما میتوانید بصورت آنلاین در نمایشگاه بین المللی تهران ثبت نام کنید. جهت ثبت نام بروی لینک ورود کلیک کنید

 • سامانه انتقادات و شکایات

  انتقادات و شکایات

  در این قسمت شما میتوانید انتقادات و شکایات خود را در مورد نمایشگاه بین المللی تهران ثبت نمایید و با کد پیگیری که در اختیار شما قرار می گیرد پیگیری لازم را انجام دهید. جهت ورود به سامانه نظام انتقادات و شکایات بروی لینک ورود کلیک کنید

 • سامانه هوشمند پیامک

  پیامک

  جهت نمایش سامانه هوشمند پیامک نمایشگاه بین المللی تهران روی لینک ورود کلیک کنید